Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.000 kết quả chứa từ khóa: 48/2018/QĐ-UBND
01

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

02

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

03

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai

Lĩnh vực: Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

04

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

05

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

06

Quyết định 48/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

07

Nghị định 48/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/08/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 21/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

08

Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi tiết kiệm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

09

Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

10

Thông tư 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

11

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

12

Quyết định 4456/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

13

Quyết định 25/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 15/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

14

Quyết định 43/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

15

Quyết định 43/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

16

Quyết định 63/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 09/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

17

Quyết định 30/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

18

Quyết định 39/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về

Ban hành: 08/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

19

Quyết định 62/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

20

Quyết định 17/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 07/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

Vui lòng đợi