Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.205 kết quả chứa từ khóa: 48/2013/NĐ-CP
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Nghị định 48/2013/-CP sửa các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 14/05/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/05/2013
  02

  Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 05/07/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 08/07/2013
  03

  Nghị định 80/2019/-CP sửa đổi Nghị định 73/2016/-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 01/11/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/11/2019
  04

  Nghị định 48/2018/-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 21/03/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 23/03/2018
  05

  Nghị định 207/2013/-CP sửa Nghị định 48 hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  Ban hành: 11/12/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2013
  06

  Nghị định 92/2017/-CP sửa nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 07/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 10/08/2017
  07

  Nghị định 150/2016/-CP cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  Ban hành: 11/11/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/11/2016
  08

  Nghị định 64/2019/-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013 về tiêu chí xác định loài quý hiếm

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 16/07/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/07/2019
  09

  Nghị định 97/2017/-CP sửa hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 18/08/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/08/2017
  10

  Nghị định 28/2017/-CP sửa quy định xử phạt VPHC về quyền tác giả

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Sở hữu trí tuệ; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 20/03/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/03/2017
  11

  Nghị định 45/2016/-CP sửa quy định xử phạt VPHC lĩnh vực hải quan

  Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 26/05/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 30/05/2016
  12

  Nghị định 126/2015/-CP về sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 09/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 13/12/2017
  13

  Nghị định 67/2015/-CP sửa quy định xử phạt VPHC lĩnh vực bổ trợ tư pháp

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Vi phạm hành chính; Hôn nhân gia đình; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 14/08/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 18/08/2015
  14

  Nghị định 48/2015/-CP về Luật Giáo dục nghề nghiệp

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 15/05/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/05/2015
  15

  Nghị định 43/2014/-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 15/05/2014
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/05/2014
  16

  Nghị định 221/2013/-CP về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
  Ban hành: 30/12/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 07/01/2014
  17

  Nghị định 218/2013/-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  Ban hành: 26/12/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 30/12/2013
  18

  Nghị định 201/2013/-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 27/11/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/12/2013
  19

  Nghị định 195/2013/-CP hướng dẫn Luật Xuất bản

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  Ban hành: 21/11/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 17/02/2014
  20

  Nghị định 193/2013/-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
  Ban hành: 21/11/2013
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/12/2013
  Vui lòng đợi