Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5.820 kết quả chứa từ khóa: 48/2013/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 48/2013/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 14/05/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

02

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/07/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

03

Nghị định 92/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 07/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

04

Nghị định 150/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 11/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

05

Nghị định 81/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 09/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

06

Nghị định 79/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 08/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

07

Nghị định 80/2020/-CP của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về

Ban hành: 08/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

08

Nghị định 78/2020/-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 06/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

09

Nghị định 74/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

10

Nghị định 77/2020/-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2020

11

Nghị định 75/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

12

Nghị định 76/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 01/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

13

Nghị định 73/2020/-CP của Chính phủ về quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

14

Nghị định 71/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

15

Nghị định 72/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về

Ban hành: 30/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

16

Nghị định 70/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 28/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2020

17

Nghị định 69/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 24/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

18

Nghị định 68/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 24/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

19

Nghị định 67/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 15/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

20

Nghị định 66/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành: 11/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

Vui lòng đợi