Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 4789/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2012
02

Quyết định 4789/QĐ-UBND 2016 điều chỉnh dự án xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên

Lĩnh vực: Đầu tư; Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
Vui lòng đợi