Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

16 kết quả chứa từ khóa: 4767/KH-BTP
01

Kế hoạch 4767/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

02

Kế hoạch 1543/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

03

Kế hoạch 1526/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

04

Kế hoạch 708/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

05

Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

06

Kế hoạch 707/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

07

Kế hoạch 1284/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

08

Kế hoạch 4048/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về hương ước, quy ước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 15/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

09

Kế hoạch 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 13/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

10

Kế hoạch 5129/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác Tư pháp năm 2014 và triển khai công tác năm 2015

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 17/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

11

Kế hoạch 6788/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của Bộ Tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 18/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

12

Kế hoạch 9115/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 13/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

13

Kế hoạch 7011/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 11/11/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

14

Kế hoạch 6243/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2011 và triển khai công tác tư pháp năm 2012

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 14/10/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2011

15

Kế hoạch 3476/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và triển khai công tác tư pháp năm 2011

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 29/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

16

Kế hoạch 1808/KH-BTP của Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 tại một số cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/06/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

Vui lòng đợi