Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 4758/TCT-KK
01

Công văn 4758/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

Vui lòng đợi