Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
18 kết quả chứa từ khóa: 47/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 47/2017/-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
02

Quyết định 47/2017/-UBND Giá dịch vụ trông giữ xe ở Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
03

Quyết định 47/2017/-UBND Vĩnh Phúc về lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
04

Quyết định 47/2017/-UBND Quảng Bình về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
05

Quyết định 47/2017/-UBND Đồng Tháp sửa chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
06

Quyết định 47/2017/-UBND Kon Tum mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
07

Quyết định 47/2017/-UBND Phú Yên Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
08

Quyết định 47/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp chứng minh nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
09

Quyết định 47/2017/-UBND Bến Tre định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
10

Quyết định 47/2017/-UBND Hà Tĩnh sửa quy định về Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
11

Quyết định 47/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
12

Quyết định 47/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
13

Quyết định 47/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
14

Quyết định 15/2018/-UBND Phú Yên về Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
15

Quyết định 07/2022/-UBND Hải Phòng Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
16

Quyết định 134/2017/-UBND Ninh Thuận giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
17

Quyết định 1080/-UBND Lai Châu 2021 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
18

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi