Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
26 kết quả chứa từ khóa: 47/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND Huế sửa đổi quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
02

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Hà Nam sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
03

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Quảng Bình về cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
04

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh sửa quy định về Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
05

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Kon Tum mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
06

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp chứng minh nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
07

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
08

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
09

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
10

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
11

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
12

Nghị định 47/2017/NĐ-CP lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
13

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND Quảng Nam bãi bỏ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
14

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Giá dịch vụ trông giữ xe ở Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
15

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc về lập hồ sơ đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
16

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa chính sách ưu đãi đầu tư nước sạch nông thôn

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
17

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Phú Yên Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
18

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND Bến Tre định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
19

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế sửa Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
20

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
Vui lòng đợi