Sắp xếp theo:
01

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

02

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

03

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

04

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

05

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

06

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

07

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018