Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 467/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 467/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2013
02

Quyết định 467/QĐ-UBDT 2016 về hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
Vui lòng đợi