Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

2 kết quả chứa từ khóa: 4653/QĐ-BNN-KHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4653/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê Việt Nam chất lượng cao"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
02

Quyết định 312/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục dự án Khoa học và Công nghệ và Danh mục nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê Việt Nam chất lượng cao", Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
Vui lòng đợi