Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 46/Q��-VKSTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 46/QĐ-VKSTC tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
02

Quyết định 46/QĐ-VKSTC 2019 quy định về quản lý hồ sơ tố giác tội phạm của VKSND

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
03

Quyết định 46/QĐ-VKSTC 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
Vui lòng đợi