Tra cứu văn bản

26 kết quả chứa từ khóa: 46/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 09/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 46/2017/-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
04

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2015-2019 tại Quyết định 64/2014/-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định 78/2016/-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
05

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 33/2022/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định 46/2017/-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
09
10

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
13

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xây dựng Tải về
15

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 3241/-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế theo quy định tại Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
16

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
17

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 26/2015/-UBND ngày 15/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 46/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 17/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về