Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

20 kết quả chứa từ khóa: 458/QĐ-BCĐLNKGVX
01

Quyết định 458/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Quyết định 458/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm

Lĩnh vực: Dân sự Tải về

Ban hành: 04/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

03

Quyết định 458/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

04

Quyết định 458/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

05

Quyết định 458/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

06

Quyết định 479/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 03/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

07

Quyết định 182/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc thay thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 15/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

08

Quyết định 67/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 26/05/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

09

Quyết định 458/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/05/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 09/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

10

Quyết định 07/-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về

Ban hành: 14/01/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

11

Quyết định 458/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 02/04/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

12

Quyết định 458/-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 08/02/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

13

Quyết định 458/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 28/01/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

14

Quyết định 458/-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các biểu mẫu, phiếu thông tin cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 24/05/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2012

15

Quyết định 458/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính văn bản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 15/03/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

16

Quyết định 458/-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh" giai đoạn 2010 - 2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/03/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

17

Quyết định 458/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về

Ban hành: 11/03/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

18

Quyết định 458/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 16/02/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

19

Quyết định 458/-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về

Ban hành: 02/03/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

20

Quyết định 458/2000/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá

Lĩnh vực: Hải quan Tải về

Ban hành: 05/10/2000

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2005

Vui lòng đợi