Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

12.686 kết quả chứa từ khóa: 457/TB-VPCP
01

Thông báo 457/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 12/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Thông báo 457/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 25/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

03

Thông tư 01/2019/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

04

Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

05

Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 31/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

06

Thông tư 01/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 31/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

07

Thông tư 03/2006/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về

Ban hành: 17/02/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2006

08

Thông tư 01/2007/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 31/07/2007

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2007

09

Thông tư 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 25/04/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

10

Thông tư 04/2005/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về

Ban hành: 21/03/2005

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2005

11

Thông báo 04/TB-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 06/01/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

12

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

13

Thông báo 291/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 15/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

14

Thông báo 292/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 15/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

15

Thông báo 290/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 14/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

16

Thông báo 380/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 12/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

17

Thông báo 285/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 10/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

18

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 10/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

19

Thông báo 5644/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 06/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

20

Thông báo 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 06/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

Vui lòng đợi
dma