Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 45/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 45/2017/-UBND Hà Nội giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
02

Quyết định 45/2017/-UBND Hòa Bình tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
03

Quyết định 45/2017/-UBND Hà Nam quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
04

Quyết định 45/2017/-UBND Hà Tĩnh Quy chế hoạt động của hòa giải viên lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
05

Quyết định 45/2017/-UBND Lâm Đồng về cưỡng chế đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
06

Quyết định 45/2017/-UBND Vĩnh Phúc cơ chế vốn Dự án năng lượng nông thôn II

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
07

Quyết định 45/2017/-UBND Phú Yên Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
08

Quyết định 45/2017/-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 05/2016 về trợ cấp giảng dạy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
09

Quyết định 45/2017/-UBND Bến Tre sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
10

Quyết định 45/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí đăng ký cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
11

Quyết định 45/2017/-UBND Lai Châu sửa đổi một số nội dung Quyết định QPPL

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
12

Quyết định 45/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
13

Quyết định 45/2017/-UBND Thừa Thiên Huế quản lý tạm trú với lao động nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
14

Quyết định 45/2017/-UBND Nghệ An Khung giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
15

Quyết định 08/2021/-UBND Long An triển khai Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
16

Quyết định 01/2022/-UBND Lai Châu Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
17

Quyết định 55/2021/-UBND Hòa Bình quy định tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc Sở NN&PTNT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
18

Quyết định 59/2018/-UBND An Giang về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất trên địa bàn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
19

Quyết định 176/-UBND Phú Yên 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
20

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi