Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
29 kết quả chứa từ khóa: 45/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
02

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Phú Yên Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
03

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Quy chế hoạt động của hòa giải viên lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
04

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng về cưỡng chế đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
05

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí đăng ký cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
06

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Lai Châu sửa đổi một số nội dung Quyết định QPPL

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
07

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 05/2016 về trợ cấp giảng dạy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
08

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
09

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
10

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
11

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND Tây Ninh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
12

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Long An về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
13

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
14

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
15

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
16

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
17

Nghị định 45/2017/NĐ-CP về lập kế hoạch tài chính 05 năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
18

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Nội giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
19

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hòa Bình tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
20

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND Hà Nam quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
Vui lòng đợi