Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 4448/QĐ-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4448/-BYT 2017 tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
02

Quyết định 5443/-BYT Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
03

Quyết định 4939/-BYT 2016 Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
04

Quyết định 4448/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2013
05

Công văn 6269/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2017
06

Công văn 22472/QLD-TTra 2018 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
07

Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2014
Vui lòng đợi