Tra cứu văn bản

7 kết quả chứa từ khóa: 4448/QĐ-BYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4448/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 4041/-BYT ngày 07/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 5443/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
03

Quyết định 4939/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Quyết định 4448/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Công văn 6269/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Công văn 22472/QLD-TTra của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Chỉ thị 08/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về