Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 4422/UBND-KT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4422/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về