Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 4420/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
02

Quyết định 4420/QĐ-UBND Hà Nội kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
03

Quyết định 4420/QĐ-UBND 2016 thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hôn nhân gia đình; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2016
Vui lòng đợi