Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
19 kết quả chứa từ khóa: 44/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động trang thông tin điện tử trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
02

Quyết định 1975/-UBND An Giang thủ tục hành chính mới, bãi bỏ về Quản lý xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
03

Quyết định 44/2017/-UBND Quảng Bình Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
04

Quyết định 44/2017/-UBND Hà Nội giá dịch vụ trông giữ xe TP Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
05

Quyết định 44/2017/-UBND Kon Tum tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở KHCN

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
06

Quyết định 44/2017/-UBND HCM bãi bỏ 18/2015/-UBND về tiêu chuẩn công chức phường

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
07

Quyết định 44/2017/-UBND Hà Nam Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
08

Quyết định 44/2017/-UBND Lâm Đồng Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
09

Quyết định 44/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 44/2017/-UBND Đồng Nai Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
11

Quyết định 44/2017/-UBND Long An chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2022
12

Quyết định 44/2017/-UBND Phú Yên Quy chế sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
13

Quyết định 44/2017/-UBND Hà Tĩnh Quy định quản lý Nhà nước về giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
14

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
15

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành "Quy định quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2017
16

Quyết định 44/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
17

Quyết định 05/2018/-UBND Hà Nội điều chỉnh Phụ lục tại Quyết định 44/2017/-UBND về giá dịch vụ trông giữ xe

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
18

Quyết định 19/2020/-UBND Hải Phòng về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
19

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi