Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 44/2017/QĐ-TTg
01

Quyết định 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 17/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

Vui lòng đợi
dma