Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 437/NQ-UBTVQH14
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 2017 về các công trình giao thông theo hình thức BOT

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
Vui lòng đợi