Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 434/Q��-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 434/QĐ-BNV 2022 công nhận Điều lệ sửa đổi Quỹ Hỗ trợ dự án an sinh xã hội VN

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
02

Quyết định 434/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2012
03

Quyết định 434/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận bàn giao Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2014
Vui lòng đợi