Tra cứu văn bản

26 kết quả chứa từ khóa: 43/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định 21/2014/-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
05

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
07

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá tối đa dịch vụ xử lý phế thải xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đồng Hới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
08

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 20/2016/-UBND ngày 24/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
15

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 31/2016/-UBND ngày 06/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định 45/2016/-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 43/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn Thành phố Vinh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
19

Quyết định 2689/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Quyết định 39/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về