Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11 kết quả chứa từ khóa: 43/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 43/2017/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
02

Nghị định 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
03

Quyết định 489/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
04

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
05

Quyết định 3900/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các cảng hàng không quốc tế thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
06

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
07

Quyết định 70/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 16/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
08

Công văn 5090/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc công khai thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
09

Quyết định 1459/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
10

Công văn 62/CNTT-SW của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc vướng mắc khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không

Lĩnh vực: Giao thông; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
11

Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
Vui lòng đợi