Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

8 kết quả chứa từ khóa: 43/2017/QĐ-TTg
01

Quyết định 43/2017/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông; Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 26/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

02

Quyết định 489/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt, ban hành Đề án Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

03

Quyết định 1459/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

04

Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải quyết chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

05

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 05/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

06

Công văn 5090/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc công khai thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

07

Công văn 62/CNTT-SW của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan về việc vướng mắc khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không

Lĩnh vực: Giao thông; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

08

Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 29/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

Vui lòng đợi
dma