Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
31 kết quả chứa từ khóa: 43/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND Khánh Hòa về sửa đổi giá các loại đất năm 2015

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
02

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
03

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
04

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
05

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận - huyện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2015
06

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
07

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
08

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
09

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quy trình đo mưa cộng đồng và chế độ thù lao cho Quan trắc viên đo mưa cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
10

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2015
11

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
12

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về tiêu chí, trình tự, thủ tục phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
13

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2015
14

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND Quảng Bình quy định phân cấp quản lý bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/2022
15

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tiền Giang quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
16

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
17

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
18

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
19

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
20

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Bình Dương về thủ tục đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
Vui lòng đợi