Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4 kết quả chứa từ khóa: 428/TB-VPCP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông báo 428/TB-VPCP 2018 kết luận của Thủ tướng và Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
02

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
03

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
04

Thông báo 428/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2013
Vui lòng đợi