Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 423/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 423/-QLD 2017 rút số đăng ký lưu hành thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
02

Quyết định 442/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat và thuốc chứa hoạt chất Cefetamet đang lưu hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2015
03

Quyết định 423/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2015
Vui lòng đợi