Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 4224/QĐ-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4224/-BGDĐT 2017 phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
Vui lòng đợi