Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1 kết quả chứa từ khóa: 42/2017/TT-BCA
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 42/2017/TT-BCA về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  Lĩnh vực: Đầu tư; An ninh trật tự Tải về
  Ban hành: 20/10/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/11/2017
  Vui lòng đợi