Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
26 kết quả chứa từ khóa: 42/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 42/2017/-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
02

Quyết định 42/2017/-UBND Thái Nguyên Bảng giá tính thuế tài nguyên 2018

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
03

Quyết định 42/2017/-UBND Hà Nội sửa đổi Quyết định 32/2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
04

Quyết định 42/2017/-UBND Đồng Nai Quy định về lệ phí hộ tịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
05

Quyết định 42/2017/-UBND Quảng Bình phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
06

Quyết định 42/2017/-UBND Phú Yên về cơ chế một cửa liên thông giải quyết TTHC

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
07

Quyết định 42/2017/-UBND Hà Nam bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát TTHC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
08

Quyết định 42/2017/-UBND Đồng Tháp 2017 phân cấp bảo trì công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
09

Quyết định 42/2017/-UBND Lạng Sơn phí cung cấp thông tin bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 42/2017/-UBND Bến Tre Quy định về quản lý giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
11

Quyết định 42/2017/-UBND Kon Tum Quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
12

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
13

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
14

Quyết định 14/2022/-UBND Lai Châu sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
15

Quyết định 42/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
16

Quyết định 42/2017/-UBND Thừa Thiên Huế về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
17

Quyết định 2689/-UBND An Giang 2018 Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý áp dụng tại cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
18

Quyết định 3140/-UBND Huế 2021 Danh mục TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
19

Quyết định 34/2020/-UBND Hải Phòng sửa Quy định quản lý hoạt động cơ quan đại diện báo chí trong nước

Lĩnh vực: Báo chí-Truyền hình; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
20

Quyết định 2891/-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực tài nguyên môi trường tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
Vui lòng đợi