Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
27 kết quả chứa từ khóa: 42/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2015
02

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND Hòa Bình sửa Quy định chức năng nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
03

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Hà Nội Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
04

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND Sóc Trăng phối hợp quản lý đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
05

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
06

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
07

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
08

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
09

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
10

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
11

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
12

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
13

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
14

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 2, Quyết định 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 05/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
15

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tiền Giang quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
16

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
17

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
18

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND Bình Dương về thủ tục đăng ký đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
19

Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2015
20

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
Vui lòng đợi