Tra cứu văn bản

1.825 kết quả chứa từ khóa: 42/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1581

Kế hoạch 252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1582

Kế hoạch 253/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1583

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 07/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1584

Kế hoạch 248/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1585

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 đối với các trường trung cấp, cao đẳng thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1586

Kế hoạch 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
1587

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố" theo Quyết định 2376/QĐ-BGTVT ngày 29/07/2016 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Công nghiệp, Giao thông Tải về
1588

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1589

Kế hoạch 228/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1590

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hoạt động tham gia các sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (Tháng 11 năm 2017)

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1591

Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1592

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
1593

Kế hoạch 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030"

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1594

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1595

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1596

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1597

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1598

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1599

Kế hoạch 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1600

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về