Tra cứu văn bản

1.787 kết quả chứa từ khóa: 42/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
22

Kế hoạch 3252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
24

Kế hoạch 144/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
25

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
26

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Kế hoạch 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
28

Kế hoạch 74/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
29

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2015

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
30

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
31

Kế hoạch 166/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, An ninh quốc gia Tải về
32

Kế hoạch 1757/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
33

Kế hoạch 1326/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
34

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
35

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
36

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
37

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
38

Kế hoạch 42/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
39

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
40

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về