Tra cứu văn bản

1.791 kết quả chứa từ khóa: 42/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
02

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình giảm nghèo Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
08

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
12

Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
13

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025"

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Kế hoạch 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
18

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về