Sắp xếp theo:
01

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

02

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2018

03

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

04

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

05

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

06

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

07

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

08

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018