Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 416/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 416/-QLD 2017 thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
02

Công văn 5054/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định 416/-QLD

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2017
Vui lòng đợi