Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.587 kết quả chứa từ khóa: 41/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 41/KH-UBND Hà Nội 2022 tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
02

Kế hoạch 41/KH-UBND Hà Nội bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 2021

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
03

Kế hoạch 41/KH-UBND Hà Nội 2019 hội nghị hợp tác đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

Lĩnh vực: Đầu tư; Ngoại giao; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
04

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
05

Kế hoạch 90/KH-UBND Hà Nội 2022 khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
06

Kế hoạch 89/KH-UBND Hà Nội 2022 khắc phục hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp chậm tiến độ

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
07

Kế hoạch 85/KH-UBND Hà Nội 2022 quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
08

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND Cao Bằng quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2021
09

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
10

Kế hoạch 207/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
11

Kế hoạch 181/KH-UBND Hà Nội đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
12

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các Phụ lục kèm Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Hành chính Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
13

Kế hoạch 136/KH-UBND cải cách hành chính TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
14

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về Ban Quản lý các KCN

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
15

Kế hoạch 159/KH-UBND Hà Nội 2020 triển khai Đề án quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
16

Kế hoạch 140/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2020
17

Kế hoạch 1455/KH-UBND TP Hồ Chí Minh 2020 hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
18

Kế hoạch 12/KH-UBND Hà Nội 2020 kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
19

Kế hoạch 244/KH-UBND 2019 Hà Nội tặng quà gia đình diện hộ nghèo Tết Nguyên đán 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
20

Kế hoạch 199/KH-UBND Hà Nội 2019 phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
Vui lòng đợi