Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
25 kết quả chứa từ khóa: 41/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1437/-UBND Bình Định 2020 danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2022
02

Quyết định 41/2017/-UBND Sóc Trăng phân cấp quản lý công chức tại Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
03

Quyết định 41/2017/-UBND Hà Nội quản lý hoạt động thoát nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
04

Quyết định 41/2017/-UBND Sơn La về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
05

Quyết định 4104/-UBND Bình Định 2018 danh mục TTHC của Sở KHĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
06

Quyết định 41/2017/-UBND Thái Nguyên Quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
07

Quyết định 41/2017/-UBND Vĩnh Phúc Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
08

Quyết định 41/2017/-UBND Hà Nam định mức dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
09

Quyết định 41/2017/-UBND Lạng Sơn phí thư viện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
11

Quyết định 41/2017/-UBND Đồng Tháp luân chuyển HS xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
12

Quyết định 41/2017/-UBND Bến Tre chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
13

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
14

Quyết định 41/2017/-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 5614 giá cho thuê nhà công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
15

Quyết định 41/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
16

Quyết định 41/2017/-UBND Bình Định Quy định các loại phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
17

Quyết định 41/2017/-UBND Thừa Thiên Huế lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
18

Quyết định 41/2017/-UBND Quảng Ngãi bãi bỏ Quyết định 37 về Quỹ giải quyết việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
19

Quyết định 41/2017/-UBND Nghệ An quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
20

Quyết định 81/2017/-UBND Bình Định sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
Vui lòng đợi