Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 41/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 41/2017/-TTg thủ tục điều chuyển công trình điện sang EVN

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
02

Thông báo 99/TB-VPCP 2022 kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
03

Công văn 12081/BTC-QLCS 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/-TTg ngày 15/9/2017

Lĩnh vực: Đầu tư; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
04

Nghị quyết 30/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
05

Công văn 43/TANDTC-KHTC 2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tòa án Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
Vui lòng đợi