Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
27 kết quả chứa từ khóa: 41/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND An Giang sửa đổi quy định quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
02

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên Quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
03

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng phân cấp quản lý công chức tại Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
04

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Hà Nội quản lý hoạt động thoát nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
05

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Sơn La về Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
06

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
07

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn phí thư viện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
08

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 5614 giá cho thuê nhà công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
09

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
10

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
11

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
12

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản, thú y

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
13

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
14

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Hà Nam định mức dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
15

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp luân chuyển HS xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
16

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
17

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Bến Tre chức danh Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
18

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Bình Định Quy định các loại phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 20/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
19

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2017
20

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi bãi bỏ Quyết định 37 về Quỹ giải quyết việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
Vui lòng đợi