Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
783 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 40/CT-TTg tăng cường quản lý hoạt động đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
02

Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
03

Công văn 4210/BTP-BTTP 2020 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg tăng cường quản lý đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
04

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
05

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
06

Chỉ thị 40/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
07

Chỉ thị 40/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
08

Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
09

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 14/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
10

Quyết định 40/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
11

Chỉ thị 12/CT-TTg 2022 kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
12

Chỉ thị 36/CT-TTg ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
13

Chỉ thị 18/CT-TTg 2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
14

Chỉ thị 04/CT-TTg 2020 giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán xâm nhập mặn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
15

Chỉ thị 33/CT-TTg 2019 tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý an toàn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
16

Chỉ thị 18/CT-TTg 2019 về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
17

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
18

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
19

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2017
20

Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
Vui lòng đợi