Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
31 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 40/2017/-UBND Điện Biên về Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
02

Quyết định 40/2017/-UBND Hà Nội xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
03

Quyết định 40/2017/-UBND Hòa Bình Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
04

Quyết định 40/2017/-UBND Vĩnh Phúc Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
05

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/-UBND ngày 02/12016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
06

Quyết định 40/2017/-UBND Hà Tĩnh hỗ trợ khuyến khích hỏa táng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
07

Quyết định 40/2017/-UBND Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung giá đất trong khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
08

Quyết định 40/2017/-UBND Thái Nguyên giá cước phát hành báo của Đảng bộ tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
09

Quyết định 40/2017/-UBND Sơn La giá tối đa dịch vụ rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
10

Quyết định 40/2017/-UBND Bình Phước quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
11

Quyết định 40/2017/-UBND Lạng Sơn phí thẩm định hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
12

Quyết định 40/2017/-UBND HCM bãi bỏ Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
13

Quyết định 40/2017/-UBND Đồng Tháp 2017 sửa Quy định khuyến khích xã hội hóa giáo dục

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
14

Quyết định 40/2017/-UBND Lai Châu Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2022
15

Quyết định 40/2017/-UBND Bến Tre tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở TNMT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
16

Quyết định 40/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý Nhà nước về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình và chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2017
17

Quyết định 40/2017/-UBND Quảng Ngãi quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 14/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
18

Quyết định 40/2017/-UBND Thừa Thiên Huế về phí thẩm định cấp GCN quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
19

Quyết định 40/2017/-UBND Nghệ An Quy chế Cộng tác viên kiểm tra VB quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
20

Quyết định 06/2019/-UBND Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung giá các loại đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
Vui lòng đợi