Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 40/2017/-TTg cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
02

Thông báo 382/TB-VPCP 2018 kết luận về hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2018
Vui lòng đợi