Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
33 kết quả chứa từ khóa: 40/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND Ninh Thuận sửa đổi Quyết định 94/2017/QĐ-UBND Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
02

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung giá đất trong khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
03

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Thái Nguyên giá cước phát hành báo của Đảng bộ tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
04

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Hà Nội xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
05

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Sơn La giá tối đa dịch vụ rác thải sinh hoạt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
06

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
07

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/12016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
08

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn phí thẩm định hồ sơ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
09

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp 2017 sửa Quy định khuyến khích xã hội hóa giáo dục

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
10

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quy chế sử dụng kinh phí khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
11

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Bến Tre tiêu chuẩn Trưởng phòng thuộc Sở TNMT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
12

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Cà Mau bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
13

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Nghệ An Quy chế Cộng tác viên kiểm tra VB quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
14

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND Cà Mau hệ số điều chỉnh giá đất 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
15

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về mức thu học phí năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
16

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
17

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
18

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND Bình Dương về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
19

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
20

Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
Vui lòng đợi