Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
39 kết quả chứa từ khóa: 40/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Hà Nội kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
02

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
03

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Cao Bằng quản lý hoạt động kinh doanh tại cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
04

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
05

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
06

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
07

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
08

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Đồng Nai về điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
09

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
10

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
11

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND Kon Tum sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên lâm sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
12

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
13

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
14

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
15

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
16

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 Quyết định 91/2006/QĐ-UBND ngày 22/06/2006 và Điều 1 Quyết định 40/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2015
17

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/03/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
18

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Nghệ An ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
19

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
20

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tiền Giang quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
Vui lòng đợi