Tra cứu văn bản

787 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
781

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
782

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
783

Quyết định 863/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ, Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
784

Quyết định 40/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình cố định, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
785
786

Quyết định 2141/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2015)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
787

Quyết định 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015)

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về