Tra cứu văn bản

787 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
42

Chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ on Bác Hồ" lần thứ 40

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
45

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
46

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
47

Quyết định 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
48

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh địa phương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
49

Quyết định 40/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
50

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách Tải về
51

Quyết định 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
52

Quyết định 40/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
53

Quyết định 40/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
54

Quyết định 40/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
55

Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
56

Quyết định 40/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
57

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm thành lập tại Quyết định số 112/2003/QĐ-TTG ngày 09 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
58

Quyết định 40/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước về Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
59

Quyết định 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Hành chính Tải về
60

Quyết định 40/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về bảo hộ lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về