Tra cứu văn bản

787 kết quả chứa từ khóa: 40/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
03

Công văn 4210/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Chỉ thị 40/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
07

Chỉ thị 40/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
08

Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
09

Chỉ thị 40/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
10

Quyết định 40/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12

Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
17

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
18

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
19

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về